Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

6.15 – 8.00 Powitanie dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe.
Stymulowanie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowań.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne.
8.15 – 8.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.00 Zabawy i zajęcia inspirowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych – realizacja treści edukacyjnych w tym przygotowanie do posługiwania się językiem obcym - angielskim
10.00 – 10.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego.
10.15 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, wycieczki i spacery.
Zabawy swobodne w sali, rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.
11.30 – 11.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.
11.45 – 12.10 Obiad – II danie
12.10 – 12.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do odpoczynku.
12.30 – 13.30 Poobiedni relaks
13.30 – 14.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do posiłku.
14.00 – 14.30 Obiad – zupa i podwieczorek
14.30 – 16.30 Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie indywidualnych zdolności
i zainteresowań dzieci, pożegnanie.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6-letnich

6.15 – 8.00 Powitanie dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe.
Stymulowanie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowań, zajęcia dodatkowe (logopedyczne, rewalidacyjne)
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne.
8.15 – 8.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Zajęcia edukacyjne realizowane wg programów wychowania przedszkolnego w tym przygotowanie do posługiwania się językiem obcym - angielskim
10.30 – 10.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego.
10.45 – 11.45 Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery i zabawy sportowe. Zabawy swobodne w sali, rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.
11.45 – 12.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów. Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad – II danie
12.30 – 13.00 Relaks poobiedni.
13.00 – 14.00 Zajęcia integrujące grupę, zajęcia dodatkowe (logopedyczne, rewalidacyjne), zajęcia nadobowiązkowe (katecheza przedszkolna) kompensacyjno – wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
14.00 – 14.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżurów.Obiad – zupa i podwieczorek.
14.30 – 16.30 Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie indywidualnych zdolności
i zainteresowań dzieci, pożegnanie.