Rys historyczny - Ważne daty

· 1 września 1958r. – otwarcie czterooddziałowej placówki, której kierownikiem została Marta Domazer.

· 15 września 1959r. kierownikiem przedszkola została Aleksandra Kalinowska, która piastowała te funkcję prawie 15 lat.

· Sierpień 1964r. z przedszkola wyprowadza się Ośrodek Metodyczny, w którym stanowisko wizytatora pełniła Eulalia Mikołajczuk.

· 1 czerwca 1974r. na stanowisko dyrektora została powołana Zofia Nowak.

· 1 września 1975r. – otwarcie piątego oddziału w zaadaptowanych pomieszczeniach na II piętrze budynku.

· 1 września 1978r. placówkę objęła Janina Friszke, jej zastępcą została Sabina Furgał.

· 1 września 1984r. powołanie do życia filii w wieżowcu obok przedszkola. Do roku 1991 mieścił się tam jeden oddział, w którym przebywały dzieci cztero lub pięcioletnie. W kolejnych latach uczęszczały tam dwie grupy dzieci 6-letnich, tzw. „zerówki pięciogodzinne”.

· 1 września 1989r. obowiązki dyrektora pełni Henryka Kocięda.

· 1 września 1991r. Wydział Oświaty na rok powierza obowiązki dyrektora Barbarze Grabowskiej.

· 1 września 1992r. w drodze konkursu dyrektorem placówki została Krzysztofa Krawczyk.

· Koniec 1992r. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych – otwarcie Centrum Zabaw Ruchowych.

· 3 września 1993r. uroczyste otwarcie kolejnej Filii naszego przedszkola, która mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Jabłoniowej. Objęliśmy tam opieką dwie grupy dzieci 6-letnich, tzw. „zerówki pięciogodzinne”. Od tej pory nasze przedszkole było placówką dziewięciooddziałową.

· Czerwiec 1998r. przekazanie zerówek pod opiekę Szkoły Podstawowej nr 3. Stajemy się placówką siedmiooddziałową.

· Lato 1998r. – podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, adaptacja kotłowni na salę rytmiczną.

· 1 września 2002r. konkurs na dyrektora wygrywa mgr Iwona Chrzanowska. Od tego roku nie posiadamy już żadnej filii, a w macierzystym budynku w czterech grupach otaczamy opieką dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie. Dwa pozostałe to oddziały dla dzieci 6 - letnich, objętych jednorocznym oddziaływaniem przedszkolnym (tzw. „zerówki"), którymi opiekujemy się w systemie dwuzmianowym, 5 godzin dziennie.

· 1 września 2008r. zerówki zostają „wyprowadzone” do szkół podstawowych. Od tej pory jesteśmy placówką pięciooddziałową, w której opieką obejmujemy dzieci od godz. 615 do 1630.

. 1 września 2010r. w zaadaptowanych pomieszczeniach otwieramy pięciogodzinny oddział dla dzieci 5-letnich objętych jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym.