Przedszkole Nr 3 w Koszalinie 

Kadra Przedszkola

Kadra przedszkola liczy 12 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta. Dyrektorem placówki jest mgr Iwona Bednarczyk - Chrzanowska, a funkcję wicedyrektora pełni mgr Katarzyna Mędziak. Stanowimy kreatywny i zintegrowany zespół o dużym doświadczeniu.

PERSONEL PEDAGOGICZNY - rok szkolny 2017-18

GRUPA I - dzieci 3-letnie:
- mgr Małgorzata Latos - nauczyciel wychowawca,
- mgr Katarzyna Mędziak - nauczyciel,
- Urszula Rosiak - pomoc nauczyciela,

GRUPA II - dzieci 5-letnie:
- mgr Monika Leocho - nauczyciel wychowawca,
- licencjat Anna Piaskowska - Stanek - nauczyciel,
- Anna kamys - pomoc nauczyciela,

GRUPA III - dzieci 5-letnie:
- mgr Dorota Dydak - Hordy - nauczyciel wychowawca,
- licencjat Anna Piaskowska - Stanek - nauczyciel,
- Lila Góralczyk - pomoc nauczyciela,

GRUPA IV - dzieci 6-letnie:
- Kamila Piątkowska - nauczyciel wychowawca,
- mgr Beata Motylak - nauczyciel,
- Elżbieta Dziurda - pomoc nauczyciela,

GRUPA V - dzieci 6-letnie:
- mgr Monika Spałka - nauczyciel wychowawca,
- mgr Kamila Kata - nauczyciel,
- Wiesława Lach - pomoc nauczyciela,

GRUPA VI - dzieci 4-letnie:
- mgr Katarzyna Bujaczek - nauczyciel wychowawca,
- mgr Lucyna Spica - nauczyciel,
- Mirosława Wojnas - pomoc nauczyciela

Pracownicy administracji i obsługi
- Krystyna Kamys - samodzielny referent ds żywienia,
- Bożena Ostrysz - szefowa kuchni,
- Urszula Świercz - pomoc kuchenna,
- Jolanta Grębowiec - pomoc kuchenna,
- Katarzyna Kunowska - pomoc kuchenna,
- Bogumił Kalicki - woźny.