Zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe w roku szkolnym 2017/18


Logopedia – mgr Joanna Szokalska

środa i piątek

Religia – Anna Piaskowska - Stanek

wtorek i czwartek - gr. II, III, IV i V

Język angielski - mgr Kamila Kata

poniedziałek i środa - gr. II i III
wtorek i czwartek - gr. IV
gr. V - w ciągu całego tygodnia, podczas różnych aktywności dzieci


Język angielski - mgr Małgorzata Latos

gr. I - w ciągu całego tygodnia, podczas różnych aktywności dzieci


Język angielski - mgr Katarzyna Bujaczek

gr. VI - w ciągu całego tygodnia, podczas różnych aktywności dzieci